اتصال افقی (L Connection)
هیچ کالایی در این دسته بندی وجود ندارد.